Select Page

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň stredná

Jaroslav Beňo

11/05/2020

V tomto článku nájdeš programovacie úlohy na precvičovanie. Si pokročilejší programátor, učíš sa a chceš si vyskúšať svoje vedomosti? V tomto článku nájdeš viacero zaujímavých úloh, na ktorých si precvičíš svoje vedomosti na strednej úrovni. Na výbere programovacieho jazyka nezáleží.

Ternárny operátor

Napíš program, ktorý na konzolu vypíš či je číslo deliteľné dvomi alebo nie za pomoci ternárneho operátoru. Nemôžeš použiť if.

Napíš program, ktorý na konzolu vypíše či je číslo > ako 10, < ako 10 alebo = 10 za pomoci ternárneho operátoru v ternárnom operátore. Nemôžeš použiť if.

Switch

Napíš program, ktorý na základe čísla napíše hlášku. Ak 1, tak sa vypíše: Je pondelok. Ak 2, tak sa vypíše: Je utorok. A tak podobne pre všetky dni. Jedine ak 6 alebo 7, tak sa vypíše: Je víkend. Ak by si mal hocičo iné, tak na konzolu napíšeš: Nezadal si dobré číslo dňa.

Polia

Maj dvojrozmerné pole kde vnútorné polia majú dĺžku > 5. Na konzolu vypíš prvé dve čísla z každého poľa.

Na konzolu vypíš súčet a násobok všetkých čísel v jednorozmernom poli.

Na konzolu vypíš súčet a násobok všetkých čísel v dvojrozmernom poli.

Enum

Napíš enum, ktorý bude reprezentovať dni v týždni. Potom napíš metódu, ktorá na vstup zoberie ako parameter jeden element z daného enum a na konzolu pomocou switchu napíšeš, či je daný deň – deň v týždni alebo je to víkend.

Napíš program, ktorý bude používať enum reprezentujúci svetové strany. Enum bude obsahovať skratky aj celo textovú reprezentáciu strany (S, sever) a aj anglickú reprezentáciu (N, north). Takže cez enum napr. SEVER sa viem dopracovať aj k S, sever, N a aj north.

Triedy

Poobzeraj sa po miestnosti a opíš ju. Vytvor triedy a z nich potom aj objekty. Napríklad ja vidím knihu. Kniha má počet strán – to bude globálna premenná. Knihu viem otvoriť – to bude metóda a podobne. Skús si to. Vytvor takto niekoľko tried, ktoré opisujú predmety okolo teba.

String

Napíš metódu, ktorej vstupný parameter bude String zložený z dvoch slov – oddelených medzerou.

Vstup: Jaroslav Beňo

Na výstupe očakávam jednorozmerné pole znakov, kde znaky budú v nasledovnom poradí:

Výstup: valsorraJ oňeB

Teda prvé slovo bude obrátene a za ním bude druhé slovo obrátene. Medzi nimi bude ponechaná čiarka.

Vstup: Malý medveď

Výstup: ýlaM ďevdem

Napíš metódu, kde na vstupe bude text – veľký text a na vstupe bude aj slovo, ktoré v texte hľadám. Na výstupe bude počet výskytov daného slova v texte. Na vyhľadávanie použi postup hľadania a porovnávania po znakoch. Pri porovnaní zhody znakov je povolené použiť len charAt metódu v Stringu. Cykly, pomocné premenné alebo podmienky, samozrejme môžeš použiť.

Reťazce

Napíš metódu, ktorá na vstupe zoberie nejaké meno. Napríklad František Ferdinand Veľký. Metóda vypíše iniciálky daného mena s bodkami – bodka nebude za posledným písmenom iniciálok. Teda v tomto prípade na výstupe bude: F.F.V

Napíš metódu, ktorá na vstupe zoberie text. Tento text prerobí tak, že odstráni čiarky a bodky a každé druhé písmeno dá ako uppercase – teda ako veľké písmeno. Napríklad slovo Jaro bude JaRo.

Čítanie z konzoly a dátumy

Napíš metódu, ktorá bude čítať dáta z konzoly. Teda to čo napíšeš na konzolu a stlačíš enter, to sa vypíše. Čítať dáta bude dovtedy kým nenapíšeš q a nestlačíš enter.

Napíš metódu, ktorá požiada používateľa o zadanie čísla. Ak zadá číslo vypíš ho na konzolu, ak zadá niečo iné, tak vypíš chybovú hlášku.

Napíš metódu, ktorá načíta z konzoly jednoduché matematické operácie a vykoná ich. Napríklad ak napíšem do konzoly 4+5. Tak sa vykoná sčítanie a na výstup sa napíše výsledok 9.

Regulárne výrazy

Napíš metódu, ktorá zistí, či daný String má správny tvar dátumu. Uvažuj, že správny tvar je nasledujúci: dd/mm/yyyy. Kde dd je den vo formáte 01 pre prvý deň. Kde mm je mesiac vo formáte 02 pre február. Kde yyyy je rok vo formáte 2018.

Napíš metódu, ktorá pomocou regulárneho výrazu vypíše na konzolu všetky slová začínajúce na veľké písmeno.

IO – práca so súbormi

Napíš program, ktorý prečíta jednoduchý textový súbor a vypíše jeho text na konzolu.

Napíš program, ktorý k textovému súboru pridá ďalší riadok.

Napíš program, ktorý nájde najdlhšie slovo z textového súboru a vypíše ho na konzolu.

Napíš program, ktorý vypíše veľkosť súboru na konzolu.

Kolekcie

Napíš program, kde si vytvoríš zoznam mien, ktorý vypíšeš na konzolu.

Napíš program, ktorá ti vloží element (napríklad String meno) na prvé miesto v zozname mien.

Napíš program, ktorí má niekoľko elementov, napríklad mien a nahradíš meno na druhej pozícii iným menom.

Ďalšie úlohy na precvičovanie

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň nízka

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň vysoká

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň vysoká

V tomto článku nájdeš programovacie úlohy na precvičovanie. Si pokročilejší programátor, učíš sa a chceš si vyskúšať svoje vedomosti? V tomto článku nájdeš viacero zaujímavých úloh, na ktorých si precvičíš svoje vedomosti na vysokej úrovni. Na výbere...

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň nízka

V tomto článku nájdeš programovacie úlohy na precvičovanie v úrovni nízka. Si začiatočník programátor, učíš sa a chceš si vyskúšať svoje vedomosti? V tomto článku nájdeš viacero zaujímavých úloh, na ktorých si precvičíš svoje vedomosti. Na druhu...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.