Select Page

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň nízka

Jaroslav Beňo

11/05/2020

V tomto článku nájdeš programovacie úlohy na precvičovanie v úrovni nízka. Si začiatočník programátor, učíš sa a chceš si vyskúšať svoje vedomosti? V tomto článku nájdeš viacero zaujímavých úloh, na ktorých si precvičíš svoje vedomosti. Na druhu programovacieho jazyku nezáleží. Všetko si vieš natrénovať v rôznych jazykoch.

Úlohy na premenné

Napíš jednoduchý program kde vytvoríš 10 premenných. 3 premenným nepriraď hodnotu a 4 premenným priraď hodnotu. Pre zvyšné 3 premenné im priraď hodnotu z inej premennej.

Pre každý primitívny dátový typ vytvor dve premenné.

Úlohy na metódy

Vytvor tri jednoduché metódy:

  1. metóda bude vracať String – podobne ako vo videu
  2. metóda bude vracať int
  3. metóda nebude vracať nič, namiesto toho bude vypisovať text na konzolu

Zložitejšie úlohy na metódy

Napíš si program, ktorý ti na bude vypisovať na konzolu súčet dvoch čísel. Tieto dve čísla prídu ako parametre metódy.

Napíš si metódu, ktorá bude mať ten istý názov ako metóda, ktorú si vyrobil v predošlej úlohe. Teraz ale bude mať tri čísla ako parametre a vypíše sa ich súčet na konzolu.

Úlohy na precvičenie if-else

Napíš program, ktorý na konzolu vypíše, či je číslo pozitívne alebo negatívne.

Napíš program, ktorý by simuloval varenie omelety.

Napíš program, ktorý na základe čísla vypíše na konzolu názov dňa. 1 = Pondelok .

Napíš, ktoré z troch čísel je najväčšie.

Vypíš tri čísla na konzolu od najmenšieho po najväčšie.

Napíš program kde máš číslo. Ak číslo bude deliteľné číslom 3, tak na výpise konzoly bude text Fizz ak bude deliteľné číslom 5, tak na výpise bude text Buzz. Ak bude číslo zároveň deliteľné 3 a aj 5, tak vypíš FizzBuzz.

Úlohy na While a do while cyklus

Použitím cyklu while vypíš na konzolu čísla od 1 do 10.

Na konzolu vypíš všetky párne čísla od 1 do 100.

Na konzolu vypíš všetky čísla deliteľné 5 od 1 do 100.

Maj niekoľko čísel. Na konzolu vypíš súčet párnych a súčet nepárnych čísel.

Napíš program, ktorý by simuloval varenie omelety. Použi príklad z if else príkladov a rozšír ho o cykly.

Úlohy na for cyklus

V tejto úlohe sa zamysli a za použitia cyklov a podmienok vypíš do konzoly takéto útvary:

1 2 3 4

1 2 3

1 2

1

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

Úlohy na String (práca s reťazcom)

Napíš metódu, ktorá vstupný String zmení na všetko veľké písmená a vypíše ho na konzolu.

Napíš metódu, ktorá porovná dva String parametre a na konzolu napíše true ak su rovnaké a false ak nie sú rovnaké.

Ďalšie úlohy na precvičovanie

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň stredná

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň vysoká

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň vysoká

V tomto článku nájdeš programovacie úlohy na precvičovanie. Si pokročilejší programátor, učíš sa a chceš si vyskúšať svoje vedomosti? V tomto článku nájdeš viacero zaujímavých úloh, na ktorých si precvičíš svoje vedomosti na vysokej úrovni. Na výbere...

Programovacie úlohy na precvičovanie – úroveň stredná

V tomto článku nájdeš programovacie úlohy na precvičovanie. Si pokročilejší programátor, učíš sa a chceš si vyskúšať svoje vedomosti? V tomto článku nájdeš viacero zaujímavých úloh, na ktorých si precvičíš svoje vedomosti na strednej úrovni. Na výbere...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.