Select Page

Kotlin prvý program

Jaroslav Beňo

15/05/2020

V tomto článku sa dozvieš ako krok za krokom napíšeš svoj prvý program v Kotline. Potrebuješ vývojové prostredie IntelliJ IDEA a ostatné sa dozvieš v článku.

Vytvoríme nový Kotlin/JVM project a dáme Next.

Pomenujeme projekt a zašpecifikujeme umiestnenie.

Nižšie klikneme na More Settings a uistíme sa, že máme napísaný názov Modulu. Dáme Finish.

V ľavo máme záložku Project, kde sa nachádzajú súbory nášho projektu.

Pri vytváraní nového súboru máme na výber vytvoriť Kotlin file alebo Kotlin class. Pri Jave máme class. (interface a podobne zatiaľ ignorujeme).

Zdrojový kód ukladáme do vytvoreného priečinku src, ktorý je modrý lebo je označený Source root, čo naznačuje, že od tohto bodu budeme mať náš zdrojový kód – náš program.

Na tomto mieste nechceme mať naše súbory. Tie si chceme navrhnúť lepšie. Chceme ich mať v balíkoch (viď ďalej). Vytvoríme si balík môj: sk.jaroslavbeno.kotlin

Vytvoríme si nový Kotlin File/Classs.

Dáme mu meno. Ja som zadal FirstKotlinFile.

Vnútro vyzerá takto:

Základnou funkciou je main funkcia, ktorá slúži ako vstupný bod pri spustení programu. Ak napíšeš do IDEI maina a stlačíš enter, tak sa ti táto funkcia napíše sama. Pomôcka.

fun main(args: Array<String>) {
   
}

Ak chceme vypísať nejaký text na konzolu, tak napíšeme jednoduchý príkaz:

fun main(args: Array<String>) {
    println("text na vypísanie")
}

Zavoláme funkciu println a do zátvoriek dáme text, ktorý chceme vypísať. Teraz spusti program – máš niekoľko možností.

alebo

Po prvom spustení budeš mať v pravom hornom rohu možnosť spustiť program.

Ja som Jaro a my sa vidíme ak Boh dá pri ďalšom článku.

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Naprogramuj si vlastnú Android aplikáciu v jazyku Kotlin

V tvojej prvej Android aplikácii v Kotlime si spravíme aplikáciu na hod kockou. Stalo sa ti, že si hral človeče a chýbala ti kocka? Teraz ti postačí tvoja android appka. Verím, že telefón budeš mať po ruke skôr ako kocku :). Tlačidlo Layout vieme písať aj ručne....

Kotlin extension functions

Predstav si, že chceš manipulovať so stringom. Máš text, ktorý chceš upraviť, napríklad každé druhé písmeno chceš dať veľkým písmenom. Každé prvé bude malým. Máš takúto metódu v Stringu? Nie. Teda nie je možné zavolať napríklad: "Lorem ipsum dolor sit amet,...

Kotlin funkcie

Ak je funkcia vo vnútri triedy, tak sa označuje ako metóda alebo member funkcia – ale je to v podstate jedno. Začíname so slovom fun. Potom ide názov a nasledujú argumenty. Ak metóda nič nevracia, tak na pozadí vracia typ Unit. Ak metóda vracia nejakú...

Kotlin Data class

Ak potrebuješ uchovávať stav aplikácie. Teda máš premenné a potrebuješ ich nastavovať a získavať ich hodnoty, tak vieš použiť Data class. Máme triedu Auto: class Auto (val nazov: String, val pocetDveri: Int = 4) { } Ako z nej spravím data class?...

Kotlin triedy a konštruktory

Trieda slúži na opis a výrobu objektov. Skúsme porozmýšľať nad reálnym objektom – napríklad auto. Ak chceme opísať auto do programu, tak na opis auta použijeme triedu. Čo má auto? Aké vlastnosti? Má počet dverí, značku, ečv, objem kufra a ďalších xy vecí. Nie...

Kotlin range

Range ako názov hovorí je rozpätie hodnôt. V tomto článku sa pozrieme na to ako Kotlin pracuje s range. Poďme sa pozrieť na príklady. Použitie v podmienke: if (i in 1..4) { // equivalent of 1 <= i && i <= 4 print(i) } Prechádzanie cez hodnoty rangu:...

Kotlin dátové typy

Java a Kotlin sú zameniteľné jazyky. Vieš ich obidva použiť v jednom programe, pretože nakoniec z nich bude .class súbor. Tým pádom typy, ktoré pozná Kotlin, pozná aj Java. Sú rozdiely, ktoré už vieš. Nevieš napísať typ int, ale vieš ho používať...

Kotlin String templates

Pri vypisovaní textu často ku textu pridávame hodnoty z premenných. Spájanie Stringov vieme spraviť pomocou + kde pospájame hodnoty a Stringy: for((i, v) in mena.withIndex()){ print("" + i + " " + v + "\n") } Kotlin ale má krajšiu cestu: for((i, v) in...

Kotlin for cyklus

Cyklus alebo loop znamená, že niečo sa opakuje xy krát. Možno prechádzame čísla od 1 do 100, alebo prechádzame cez elementy v poli alebo liste. V tomto článku sa dozvieš ako použiť for cyklus. Predstav si, že chceš vypísať čísla od 0 do 10. Použijeme for cyklus...

Kotlin polia

Pole je zoskupenie jeden a viac prvkov. Na vytvorenie poľa použijeme funkciu arrayOf. Do pola môžeme dať hodnoty rôzneho typu. val mena = arrayOf("Jaro", "Peter"); val rozne = arrayOf("Jaro", 10, Osoba("Tomas", "145878/8787"), false, "Peter"); Aj miešame typy...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.