Select Page

Kotlin for cyklus

Jaroslav Beňo

23/05/2020

Cyklus alebo loop znamená, že niečo sa opakuje xy krát. Možno prechádzame čísla od 1 do 100, alebo prechádzame cez elementy v poli alebo liste. V tomto článku sa dozvieš ako použiť for cyklus.

Predstav si, že chceš vypísať čísla od 0 do 10.

Použijeme for cyklus kde ako prvé bude názov pomocnej premennej, ktorá si bude držať hodnotu aktuálneho elementu cez ktorý prechádzam, teda ak idem od 0 do 10, tak si postupne bude pamätať, že má 0, potom 1, potom 2 ….

Druhá časť for príkazu je slovo in – za in nasleduje niečo cez čo prechádzam pomocou for — teraz je to range – nejaký rozsah. chceme od 1 do 10, tak napíšem 1..10

for (i in 1..10){
    println(i)
}

Premenná, ktorú som teraz pomenoval ako i je dostupná v celom bloku for cyklu – blok rozumej všetko medzi kučeravými zátvorkami.

Ak zadám 10..15, tak sa vypíšu všetky čísla od 11 do 15 (vrátane).

Premenné, ktoré zadáš mimo for cyklu môžeš samozrejme používať vo vnútri cyklu.

Mám zoznam elementov

val mena = arrayListOf("Jaro", "Peter");

Teraz chcem prechádzať všetky elementy. Čo spravím? Použijem for cyklus kde ako prvé bude názov novej premennej kde budem postupne ukladať zaradom elementy z listu a tá premenná bude dostupná v cykle. A potom zašpecifikuje in kde dám daný zoznam.

val mena = arrayListOf("Jaro", "Peter");
for(meno in mena){
    println(meno)
}

Môže sa ti stať, že chceš vo vnútri cyklu prístup nie len k hodnote, ale aj k indexu. Na tento účel budeš prechádzať in mena.widthIndex(). Tento spôsob nám predstaví dve premenné kde prvá bude int kde bude index a druhá premenná bude mať hodnotu.

for((i, v) in mena.withIndex()){
    print("" + i + " " + v + "\n")
}  

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Naprogramuj si vlastnú Android aplikáciu v jazyku Kotlin

V tvojej prvej Android aplikácii v Kotlime si spravíme aplikáciu na hod kockou. Stalo sa ti, že si hral človeče a chýbala ti kocka? Teraz ti postačí tvoja android appka. Verím, že telefón budeš mať po ruke skôr ako kocku :). Tlačidlo Layout vieme písať aj ručne....

Kotlin extension functions

Predstav si, že chceš manipulovať so stringom. Máš text, ktorý chceš upraviť, napríklad každé druhé písmeno chceš dať veľkým písmenom. Každé prvé bude malým. Máš takúto metódu v Stringu? Nie. Teda nie je možné zavolať napríklad: "Lorem ipsum dolor sit amet,...

Kotlin funkcie

Ak je funkcia vo vnútri triedy, tak sa označuje ako metóda alebo member funkcia – ale je to v podstate jedno. Začíname so slovom fun. Potom ide názov a nasledujú argumenty. Ak metóda nič nevracia, tak na pozadí vracia typ Unit. Ak metóda vracia nejakú...

Kotlin Data class

Ak potrebuješ uchovávať stav aplikácie. Teda máš premenné a potrebuješ ich nastavovať a získavať ich hodnoty, tak vieš použiť Data class. Máme triedu Auto: class Auto (val nazov: String, val pocetDveri: Int = 4) { } Ako z nej spravím data class?...

Kotlin triedy a konštruktory

Trieda slúži na opis a výrobu objektov. Skúsme porozmýšľať nad reálnym objektom – napríklad auto. Ak chceme opísať auto do programu, tak na opis auta použijeme triedu. Čo má auto? Aké vlastnosti? Má počet dverí, značku, ečv, objem kufra a ďalších xy vecí. Nie...

Kotlin range

Range ako názov hovorí je rozpätie hodnôt. V tomto článku sa pozrieme na to ako Kotlin pracuje s range. Poďme sa pozrieť na príklady. Použitie v podmienke: if (i in 1..4) { // equivalent of 1 <= i && i <= 4 print(i) } Prechádzanie cez hodnoty rangu:...

Kotlin dátové typy

Java a Kotlin sú zameniteľné jazyky. Vieš ich obidva použiť v jednom programe, pretože nakoniec z nich bude .class súbor. Tým pádom typy, ktoré pozná Kotlin, pozná aj Java. Sú rozdiely, ktoré už vieš. Nevieš napísať typ int, ale vieš ho používať...

Kotlin String templates

Pri vypisovaní textu často ku textu pridávame hodnoty z premenných. Spájanie Stringov vieme spraviť pomocou + kde pospájame hodnoty a Stringy: for((i, v) in mena.withIndex()){ print("" + i + " " + v + "\n") } Kotlin ale má krajšiu cestu: for((i, v) in...

Kotlin polia

Pole je zoskupenie jeden a viac prvkov. Na vytvorenie poľa použijeme funkciu arrayOf. Do pola môžeme dať hodnoty rôzneho typu. val mena = arrayOf("Jaro", "Peter"); val rozne = arrayOf("Jaro", 10, Osoba("Tomas", "145878/8787"), false, "Peter"); Aj miešame typy...

Kotlin when

Predstav si, že napíšeš aplikáciu, kde používateľ bude čítať dáta z konzoly, ak niečo zadá, tak sa má niečo vykonať, ak zadá niečo iné, tak sa vykoná niečo iné. Napríklad budeš mať aplikáciu, kde používateľ bude vyberať smer kade má ísť. Ak napíše SEVER, tak na...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.