Select Page

Kotlin premenné

Jaroslav Beňo

15/05/2020

V tomto článku sa dozvieš čo sú to premenné a ako fungujú v programovacom jazyku Kotlin. Premenné sú jedným zo základných pilierov pri programovaní. Musíš vedieť, ako sa vytvárajú a na čo slúžia. Poďme na to Kotlin premenné.

Premenné slúžia na uchovanie informácii (dát) počas behu programu. V Kotline sú všetky premenné objektového typu. Ak poznáš Javu, tak v Jave existujú aj takzvané primitívne dátové typy. Tu ich budeme používať, ale daný typ nebudeme písať.

Primitívny typ je napríklad číslo 10 alebo iné. V Jave sme mali typ int. V Kotline nebudeme typ int používať. Všetko bude objektové.

Napríklad budem mať takýto zápis:

var cislo =10
skuska(cislo)

Funkcia skuska by vyzerala takto:

fun skuska(x: Number) {
    println("jaro "+x)
}

Hodnotu z cislo som posunul do funkcie skuska a tam sa uložila do premennej x, ktorá je typu Number.

Následne som ju vypísal na výstup spolu s textom jaro za pomoci znaku +, ktorý slúži na spájanie textov (reťazcov znakov). Aj keď je x číslo, tak týmto zápisom sa na pozadí x prerobí na String (reťazec).

Premenné píšeme pomocou kľúčového slova var. Na ďalších riadkoch kódu vieme túto premennú zmeniť – zadáme jej novú hodnotu.

var cislo =10
cislo = 100

Ak som raz premennej zadal číslo, tak ju neviem vložiť ako hodnotu napríklad String.

cislo = "Jaroslav"

Nesedí typ.

Ak chcem aby sa hodnota nedala zmeniť, tak namiesto var použijem val. Potom hocijaký pokus prepísať hodnotu skončí chybou.

Vždy keď zadávame val alebo var, tak musíme priradiť nejakú hodnotu. Prečo?  Lebo Kotlin potrebuje vedieť akého je typu táto premenná a to z val alebo var nezistí, zistí to len z hodnoty.

Ak predsa len chceme zadefinovať typ, tak to môžeme spraviť tak, že za predstavenie premennej dáme dvojbodku a napíšeme typ.

Ak zadefinujeme typ, tak nemusíme priradiť hodnotu.

var cislo: Int = 10
var cislo2: Int

Väčšinou nebudeš potrebovať zadávať typ, ale napríklad ak chceš aby číslo bolo typu Short, tak to musíš zadefinovať. Ak to nezadefinuješ, tak to číslo bude typu Int.

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Naprogramuj si vlastnú Android aplikáciu v jazyku Kotlin

V tvojej prvej Android aplikácii v Kotlime si spravíme aplikáciu na hod kockou. Stalo sa ti, že si hral človeče a chýbala ti kocka? Teraz ti postačí tvoja android appka. Verím, že telefón budeš mať po ruke skôr ako kocku :). Tlačidlo Layout vieme písať aj ručne....

Kotlin extension functions

Predstav si, že chceš manipulovať so stringom. Máš text, ktorý chceš upraviť, napríklad každé druhé písmeno chceš dať veľkým písmenom. Každé prvé bude malým. Máš takúto metódu v Stringu? Nie. Teda nie je možné zavolať napríklad: "Lorem ipsum dolor sit amet,...

Kotlin funkcie

Ak je funkcia vo vnútri triedy, tak sa označuje ako metóda alebo member funkcia – ale je to v podstate jedno. Začíname so slovom fun. Potom ide názov a nasledujú argumenty. Ak metóda nič nevracia, tak na pozadí vracia typ Unit. Ak metóda vracia nejakú...

Kotlin Data class

Ak potrebuješ uchovávať stav aplikácie. Teda máš premenné a potrebuješ ich nastavovať a získavať ich hodnoty, tak vieš použiť Data class. Máme triedu Auto: class Auto (val nazov: String, val pocetDveri: Int = 4) { } Ako z nej spravím data class?...

Kotlin triedy a konštruktory

Trieda slúži na opis a výrobu objektov. Skúsme porozmýšľať nad reálnym objektom – napríklad auto. Ak chceme opísať auto do programu, tak na opis auta použijeme triedu. Čo má auto? Aké vlastnosti? Má počet dverí, značku, ečv, objem kufra a ďalších xy vecí. Nie...

Kotlin range

Range ako názov hovorí je rozpätie hodnôt. V tomto článku sa pozrieme na to ako Kotlin pracuje s range. Poďme sa pozrieť na príklady. Použitie v podmienke: if (i in 1..4) { // equivalent of 1 <= i && i <= 4 print(i) } Prechádzanie cez hodnoty rangu:...

Kotlin dátové typy

Java a Kotlin sú zameniteľné jazyky. Vieš ich obidva použiť v jednom programe, pretože nakoniec z nich bude .class súbor. Tým pádom typy, ktoré pozná Kotlin, pozná aj Java. Sú rozdiely, ktoré už vieš. Nevieš napísať typ int, ale vieš ho používať...

Kotlin String templates

Pri vypisovaní textu často ku textu pridávame hodnoty z premenných. Spájanie Stringov vieme spraviť pomocou + kde pospájame hodnoty a Stringy: for((i, v) in mena.withIndex()){ print("" + i + " " + v + "\n") } Kotlin ale má krajšiu cestu: for((i, v) in...

Kotlin for cyklus

Cyklus alebo loop znamená, že niečo sa opakuje xy krát. Možno prechádzame čísla od 1 do 100, alebo prechádzame cez elementy v poli alebo liste. V tomto článku sa dozvieš ako použiť for cyklus. Predstav si, že chceš vypísať čísla od 0 do 10. Použijeme for cyklus...

Kotlin polia

Pole je zoskupenie jeden a viac prvkov. Na vytvorenie poľa použijeme funkciu arrayOf. Do pola môžeme dať hodnoty rôzneho typu. val mena = arrayOf("Jaro", "Peter"); val rozne = arrayOf("Jaro", 10, Osoba("Tomas", "145878/8787"), false, "Peter"); Aj miešame typy...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.