Select Page

Kotlin for cyklus

Jaroslav Beňo

23/05/2020

Cyklus alebo loop znamená, že niečo sa opakuje xy krát. Možno prechádzame čísla od 1 do 100, alebo prechádzame cez elementy v poli alebo liste. V tomto článku sa dozvieš ako použiť for cyklus.

Predstav si, že chceš vypísať čísla od 0 do 10.

Použijeme for cyklus kde ako prvé bude názov pomocnej premennej, ktorá si bude držať hodnotu aktuálneho elementu cez ktorý prechádzam, teda ak idem od 0 do 10, tak si postupne bude pamätať, že má 0, potom 1, potom 2 ….

Druhá časť for príkazu je slovo in – za in nasleduje niečo cez čo prechádzam pomocou for — teraz je to range – nejaký rozsah. chceme od 1 do 10, tak napíšem 1..10

for (i in 1..10){
    println(i)
}

Premenná, ktorú som teraz pomenoval ako i je dostupná v celom bloku for cyklu – blok rozumej všetko medzi kučeravými zátvorkami.

Ak zadám 10..15, tak sa vypíšu všetky čísla od 11 do 15 (vrátane).

Premenné, ktoré zadáš mimo for cyklu môžeš samozrejme používať vo vnútri cyklu.

Mám zoznam elementov

val mena = arrayListOf("Jaro", "Peter");

Teraz chcem prechádzať všetky elementy. Čo spravím? Použijem for cyklus kde ako prvé bude názov novej premennej kde budem postupne ukladať zaradom elementy z listu a tá premenná bude dostupná v cykle. A potom zašpecifikuje in kde dám daný zoznam.

val mena = arrayListOf("Jaro", "Peter");
for(meno in mena){
    println(meno)
}

Môže sa ti stať, že chceš vo vnútri cyklu prístup nie len k hodnote, ale aj k indexu. Na tento účel budeš prechádzať in mena.widthIndex(). Tento spôsob nám predstaví dve premenné kde prvá bude int kde bude index a druhá premenná bude mať hodnotu.

for((i, v) in mena.withIndex()){
    print("" + i + " " + v + "\n")
}  

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Kotlin podmienky if a if else

V tomto článku sa naučíš, čo je to podmienka a ako ju požiť. Poďme na to a poďme sa naučiť Kotlin podmienky if a if else. Základom každého algoritmu je podmienka. Ak niečo, tak niečo, alebo niečo iné. Napríklad ideš kúpiť vajíčka do obchodu: Je obchod otvorený? Ak...

Kotlin porovnávanie, rozdiel medzi == a ===

V tomto článku sa oboznámiš ako je to v Kotline s porovnávaním. Dozvieš sa aký je rozdiel medzi == a ===. Poďme na to v článku Kotlin porovnávanie, rozdiel medzi == a ===. V Jave ak by som porovnal dve premenné pomocou ==, tak sa porovná ich hodnota. V Kotline je...

Kotlin premenné

V tomto článku sa dozvieš čo sú to premenné a ako fungujú v programovacom jazyku Kotlin. Premenné sú jedným zo základných pilierov pri programovaní. Musíš vedieť, ako sa vytvárajú a na čo slúžia. Poďme na to Kotlin premenné. Premenné slúžia na uchovanie informácii...

Kotlin prvý program

V tomto článku sa dozvieš ako krok za krokom napíšeš svoj prvý program v Kotline. Potrebuješ vývojové prostredie IntelliJ IDEA a ostatné sa dozvieš v článku. Vytvoríme nový Kotlin/JVM project a dáme Next. Pomenujeme projekt a zašpecifikujeme umiestnenie....

Ako skonvertovať Java kód na Kotlin kód

V IntelliJ IDEA máme možnosť skopírovať java kód a po vložení do Kotlin kódu sa nás IDEA spýta, či daný kód chceme preložiť do Kotlin kódu. Toto je rýchli spôsob ako si vyskúšať ako by Java kód vyzeral v Kotline. A ty sa v tomto článku dozvieš ako na...

Kotlin úvod v skratke

V tomto článku sa ti v skratke budem snažiť povedať, čo je to Kotlin. Kotlin je programovací jazyk, ktorý vlastní JetBrains, ktorý vytvorili napríklad IntelliJ IDEA vývojové prostredie. Kotlin je navrhnutý tak, aby mohol byť spustený na JVM, tak ako iné java programy....

Kotlin plugin v IntelliJ IDEA

Pri programovaní aplikácie - programu v jazyku Kotlin vieme použiť napríklad IntelliJ IDEA vývojové prostredie. Ja toto prostredie odporúčam a v tomto článku sa dozvieš ako nastaviť Kotlin plugin v IntelliJ IDEA. V IntelliJ IDEA si musíme byť istý, že máme...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.