Select Page

Kotlin extension functions

Jaroslav Beňo

28/05/2020

Predstav si, že chceš manipulovať so stringom. Máš text, ktorý chceš upraviť, napríklad každé druhé písmeno chceš dať veľkým písmenom. Každé prvé bude malým. Máš takúto metódu v Stringu? Nie. Teda nie je možné zavolať napríklad:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu tempus magna.".toLowerUpper(); 

Takáto metóda v string neexistuje a máme chybu. Nemáme prístup k zdrojovým kódom string aby sme si to tam doplnili. No môžeme použiť fintu a tou sú exension functions.

Ćo potrebujeme spraviť je napísať funkciu, ktorá nám spraví to čo požadujeme:

 Teraz napíšeme algoritmus:

fun toLowerUpper(text: String): String{
  val finalString = StringBuilder()

  for (i in 0 until text.length) {
    if (i % 2 == 0) {
      finalString.append(text.toLowerCase()[i])
    } else {
      finalString.append(text.toUpperCase()[i])
    }
  }

  return finalString.toString()
} 

Takto je to normálna hodnota, ale ak chcem aby sa táto metóda dala používať priamo pri Stringu, tak pre názov metódy napíšeme typ a bodku teda String.:

fun String.toLowerUpper(): String{
  val finalString = StringBuilder()

  for (i in 0 until this.length) {
    if (i % 2 == 0) {
      finalString.append(this.toLowerCase()[i])
    } else {
      finalString.append(this.toUpperCase()[i])
    }
  }

  return finalString.toString()
}

Teraz nepotrebujeme parameter funkcie s názvom text. Zmažeme ho a k hodnote nad ktorou voláme metódu sa dostaneme pomocou this.:

fun String.toLowerUpper(): String{
  val finalString = StringBuilder()

  for (i in 0 until this.length) {
    if (i % 2 == 0) {
      finalString.append(this.toLowerCase()[i])
    } else {
      finalString.append(this.toUpperCase()[i])
    }
  }

  return finalString.toString()
}

A zrazu metóda ToLowerUper funguje aj takto:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu tempus magna.".toLowerUpper();

Dôležité je zapamätať si, že naše extension funkcie musia byť v tom istom projekte ako kód kde ich používame.

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Naprogramuj si vlastnú Android aplikáciu v jazyku Kotlin

V tvojej prvej Android aplikácii v Kotlime si spravíme aplikáciu na hod kockou. Stalo sa ti, že si hral človeče a chýbala ti kocka? Teraz ti postačí tvoja android appka. Verím, že telefón budeš mať po ruke skôr ako kocku :). Tlačidlo Layout vieme písať aj ručne....

Kotlin funkcie

Ak je funkcia vo vnútri triedy, tak sa označuje ako metóda alebo member funkcia – ale je to v podstate jedno. Začíname so slovom fun. Potom ide názov a nasledujú argumenty. Ak metóda nič nevracia, tak na pozadí vracia typ Unit. Ak metóda vracia nejakú...

Kotlin Data class

Ak potrebuješ uchovávať stav aplikácie. Teda máš premenné a potrebuješ ich nastavovať a získavať ich hodnoty, tak vieš použiť Data class. Máme triedu Auto: class Auto (val nazov: String, val pocetDveri: Int = 4) { } Ako z nej spravím data class?...

Kotlin triedy a konštruktory

Trieda slúži na opis a výrobu objektov. Skúsme porozmýšľať nad reálnym objektom – napríklad auto. Ak chceme opísať auto do programu, tak na opis auta použijeme triedu. Čo má auto? Aké vlastnosti? Má počet dverí, značku, ečv, objem kufra a ďalších xy vecí. Nie...

Kotlin range

Range ako názov hovorí je rozpätie hodnôt. V tomto článku sa pozrieme na to ako Kotlin pracuje s range. Poďme sa pozrieť na príklady. Použitie v podmienke: if (i in 1..4) { // equivalent of 1 <= i && i <= 4 print(i) } Prechádzanie cez hodnoty rangu:...

Kotlin dátové typy

Java a Kotlin sú zameniteľné jazyky. Vieš ich obidva použiť v jednom programe, pretože nakoniec z nich bude .class súbor. Tým pádom typy, ktoré pozná Kotlin, pozná aj Java. Sú rozdiely, ktoré už vieš. Nevieš napísať typ int, ale vieš ho používať...

Kotlin String templates

Pri vypisovaní textu často ku textu pridávame hodnoty z premenných. Spájanie Stringov vieme spraviť pomocou + kde pospájame hodnoty a Stringy: for((i, v) in mena.withIndex()){ print("" + i + " " + v + "\n") } Kotlin ale má krajšiu cestu: for((i, v) in...

Kotlin for cyklus

Cyklus alebo loop znamená, že niečo sa opakuje xy krát. Možno prechádzame čísla od 1 do 100, alebo prechádzame cez elementy v poli alebo liste. V tomto článku sa dozvieš ako použiť for cyklus. Predstav si, že chceš vypísať čísla od 0 do 10. Použijeme for cyklus...

Kotlin polia

Pole je zoskupenie jeden a viac prvkov. Na vytvorenie poľa použijeme funkciu arrayOf. Do pola môžeme dať hodnoty rôzneho typu. val mena = arrayOf("Jaro", "Peter"); val rozne = arrayOf("Jaro", 10, Osoba("Tomas", "145878/8787"), false, "Peter"); Aj miešame typy...

Kotlin when

Predstav si, že napíšeš aplikáciu, kde používateľ bude čítať dáta z konzoly, ak niečo zadá, tak sa má niečo vykonať, ak zadá niečo iné, tak sa vykoná niečo iné. Napríklad budeš mať aplikáciu, kde používateľ bude vyberať smer kade má ísť. Ak napíše SEVER, tak na...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.