Select Page

Kotlin dátové typy

Jaroslav Beňo

23/05/2020

Java a Kotlin sú zameniteľné jazyky. Vieš ich obidva použiť v jednom programe, pretože nakoniec z nich bude .class súbor. Tým pádom typy, ktoré pozná Kotlin, pozná aj Java. Sú rozdiely, ktoré už vieš. Nevieš napísať typ int, ale vieš ho používať v type Int.

Teda ak by sme zavolali Java metódu a tá by nám vrátila int, tak na strane Kotlin sa nič nemení. Použije sa Boxing a z int sa stane Int.

Majme jednoduchú Java triedu a metódu:

public class JavaKod {
    static public int sum(int a, int b){
        return a+b;
    }
}

Túto metódu zavoláme z Kotlinu:

val vysledok = JavaKod.sum(10,5)

Všetko funguje tak ako má v v premennej vysledok bude číslo typu Int.

val vysledok: Int = JavaKod.sum(10,5)

Každá Kotlin trieda má predchodcu – rodiča – superclass – od ktorého dedí a tým je Any trieda a z tejto triedy sa dedia metódy ako napr. toString a equels.

Typ Unit sa používa namiesto void v Jave. V podstate to znamená, že nič. Napríklad v použití pri funkcii kde chcem vrátiť nič, viem zašpecifikovať, že vracia Unit. Teda rozdiel medzi Javou a Kotlin je aj v tom, že v Kotline sa vždy niečo vracia – ak funkciu napíšeme tak, že nemá return, ale aj tak jej výsledok chcem priradiť do premennej, tak sa do premennej priradí typ Unit.

fun nic(){
    print("nic nevraciam")
}
idea kotlin 20

Ak dám vypísať premennú:

println(vysledokNic)

Na výpise bude

kotlin.Unit

Najnovšie články

O autorovi: Jaroslav Beňo

Jaro je v skratke kresťan, manžel, otec a programátor. Na tomto webe sa venuje programovaniu. Jeho túžbou je šíriť vedomosti ďalej, aby sme mohli spolu rásť.

Pripravil viacero online video kurzov. Jeho sociálne siete:

Podobné články

Kotlin podmienky if a if else

V tomto článku sa naučíš, čo je to podmienka a ako ju požiť. Poďme na to a poďme sa naučiť Kotlin podmienky if a if else. Základom každého algoritmu je podmienka. Ak niečo, tak niečo, alebo niečo iné. Napríklad ideš kúpiť vajíčka do obchodu: Je obchod otvorený? Ak...

Kotlin porovnávanie, rozdiel medzi == a ===

V tomto článku sa oboznámiš ako je to v Kotline s porovnávaním. Dozvieš sa aký je rozdiel medzi == a ===. Poďme na to v článku Kotlin porovnávanie, rozdiel medzi == a ===. V Jave ak by som porovnal dve premenné pomocou ==, tak sa porovná ich hodnota. V Kotline je...

Kotlin premenné

V tomto článku sa dozvieš čo sú to premenné a ako fungujú v programovacom jazyku Kotlin. Premenné sú jedným zo základných pilierov pri programovaní. Musíš vedieť, ako sa vytvárajú a na čo slúžia. Poďme na to Kotlin premenné. Premenné slúžia na uchovanie informácii...

Kotlin prvý program

V tomto článku sa dozvieš ako krok za krokom napíšeš svoj prvý program v Kotline. Potrebuješ vývojové prostredie IntelliJ IDEA a ostatné sa dozvieš v článku. Vytvoríme nový Kotlin/JVM project a dáme Next. Pomenujeme projekt a zašpecifikujeme umiestnenie....

Ako skonvertovať Java kód na Kotlin kód

V IntelliJ IDEA máme možnosť skopírovať java kód a po vložení do Kotlin kódu sa nás IDEA spýta, či daný kód chceme preložiť do Kotlin kódu. Toto je rýchli spôsob ako si vyskúšať ako by Java kód vyzeral v Kotline. A ty sa v tomto článku dozvieš ako na...

Kotlin úvod v skratke

V tomto článku sa ti v skratke budem snažiť povedať, čo je to Kotlin. Kotlin je programovací jazyk, ktorý vlastní JetBrains, ktorý vytvorili napríklad IntelliJ IDEA vývojové prostredie. Kotlin je navrhnutý tak, aby mohol byť spustený na JVM, tak ako iné java programy....

Kotlin plugin v IntelliJ IDEA

Pri programovaní aplikácie - programu v jazyku Kotlin vieme použiť napríklad IntelliJ IDEA vývojové prostredie. Ja toto prostredie odporúčam a v tomto článku sa dozvieš ako nastaviť Kotlin plugin v IntelliJ IDEA. V IntelliJ IDEA si musíme byť istý, že máme...

Share This

Páčil sa ti článok? Zváž zdieľanie. Ďakujeme.